STEAMVaxtı: 7,8, 9-cu sinif müəllimləri üçün “CNC”, “Arduino” və “Edu Drone” modulları üzrə təlimlər

STEAMVaxtı: 7,8, 9-cu sinif müəllimləri üçün “CNC”, “Arduino” və “Edu Drone” modulları üzrə təlimlər

Turn Off Light
Auto Next
More
Report

Report


Author Avatar

Aliya Xalilova

Joined: May 2023